FANDOM


Howshell

Łuska do haubicy


75 milimetrowa łuska pocisku haubicy. W większości przeżarta rdzą, ale udaje ci się odczytać datę przydatności do użycia. 25-9-98.

Przedmiot ten występuje wyłącznie w Fallout 2 na teranie Bazy Wojskowej Sierra i jego użycie jest konieczne, żeby dostać się do wnętrza bazy. Trzeba ją załadować do haubicy i odpalić, dzięki czemu zniszczone zostaną wrota bazy.