FANDOM


Wykopaliska przebiegają zgodnie z planem. Sądząc po starych planach bazy, powinniśmy wkrótce dotrzeć w okolice kadzi. W próbkach powietrza i gleby notujemy podwyższone stężenie FEV. Na szczęście nasze kombinezony zapewniają stosowną ochronę. Przekaż członkom Enklawy, że wkrótce otrzymają próbkę czystego mutagenu.

Zauważyłem też zachodzące w górnikach zmiany. Zwiększająca się siła, żywotność, przebarwienia skóry stanowią oczywiste dowody mutacji wywołąnej przez FEV. Ludzie zaczynają się niepokoić, jako że sami zdążyli już dostrzec oznaki tych przemian. Mimo, iż zleciłem podwojenie liczby strażników obawiam się, że po zakończeniu procesu mutacji możemy mieć spore kłopoty. Mam jednak nadzieję, że do pełnego cyklu przemian nie dojdzie, jako że do prac wykopaliskowych wybraliśmy przedstawicieli lokalnej populacji. Jeśli tylko nie zostaną wystawieni na bezpośrednie działąnie czystego mutagenu, sytuacja nie powinna wymknąć się spod kontroli. Jak zapewne pamiętasz w tych okolicacach wykryte zostały niewielkie ilości wirusa. Testy przeprowadzone na mieszkańcach tego rejonu wykazały, że ich organizmy zdążyły wytworzyć swoistą tolerancję na działanie FEV. Mimo to uważam, że powinniśmy zachować daleko idące środki ostrożności, jako że nigdy nie mieliśmy do czynienia z tak wysoką dawką wirusa. Sugeruję permamentne zablokowanie wejścia do bazy z chwilą zdobycia czystej próbki. Zapobiegnie to wydostawaniu się skażonych górników na zewnątrz i uniemożliwi naszym wrogom zdobycie wirusa, gdy już opuścimy to miejsce.