FANDOM


Dodatkowy dopalacz
Booster Shot
Fallout 3
Wymagania:

Ukończenie Wolność pracy

Ranki:

1

Efekty:

Odporność na promieniowanie +10%

Base id:

xx007354

 
Gametitle-FO3 TP
Gametitle-FO3 TP

Dodatkowy dopalacz (ang. Booster Shot) jest profitem w Fallout 3 dodanym przez DLC Dzióra. Profit ten dostajemy po ukończeniu misji Wolność pracy.

Medical research from the Pitt has improved your life. Just try not to think of what it may have cost others. Your radiation resistance is improved by 10%.
Badania medyczne w Dziórze polepszyły twój żywot. Staraj się jednak nie myśleć, ile kosztowały innych. Twoja odporność na promieniowanie wzrasta o 10%.

Uwagi

  • Niezależnie od strony, którą poprzesz w zadaniu Wolność pracy, dostaniesz ten profit.
Profity w Fallout 3
Dzióra (DLC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.