FANDOM


Żywność
Dzikie owoce punga
275x275px
Efekty:

+10 PW
-1 Radów (-5 z profitem Siła pungi!)

Uzależnienie:

none

Waga:

1

Cena:

10

Misja:

Łyżka pełna whisky

base id:

xx003fc6

 
Gametitle-FO3 PL
Gametitle-FO3 PL

Dzikie owoce punga to przedmiot dodany do Fallout 3 z dodatkiem Point Lookout.

Jest dzikim owocem rosnącym w całym Point Lookout. Obniża on poziom napromieniowania oraz przywraca Punkty Wytrzymałości, jednak efekty są słabsze niż w przypadku przetworzonych owoców punga. Profit Siła pungi! zwiększa efekty obniżające poziom napromieniowania, bez zwiększania ilości przywracanych Punktów Wytrzymałości.

Jest jednym ze składników Bimbru i częścią zadania Łyżka pełna whisky.

Inne zastosowania

  • Owoce punga mogą być użyte jako baterie. Desmond przeprowadza eksperyment z ich użyciem w jego laboratorium.

Notatki

  • Rośliny punga z Dzikimi owocami punga nie odrastają po zebraniu owoców.
  • Po zainstalowaniu dodatku Point Lookout owoce można kupić u sprzedawców w Stołecznych Pustkowiach.
  • Z jednej rośliny punga można zebrać tylko jeden owoc.
  • Dużą ilość dzikich owoców można znaleźć na Cmentarzu rodziny Ofie oraz wokół Katedry Arki i Gołębicy.

Galeria

Zobacz też

Point Lookout (DLC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.