FANDOMMini-FOV Logo Ten fragment bazuje na Van Buren i nie jest potwierdzony przez kanon Fallouta.
Gehenny - przerażające potwory żyjące wyłącznie w Burham Springs.

Charakterystyka

Gehenny są nieznacznie większe od człowieka, wydają się być zbudowane z czarnej smoły i połyskującego oleju. Posiadają ciała o kształcie podonym do ludzkiego, ale ich szczegóły są trudne do zanalizowania z powodu płomieni, które nieustająco przemieszczają się po ich powierzchni.

Ich oczy to bańkowate, świecące na pomarańczowo kule, które wydają się być wciśnięte w ich obłe głowy. Gehenny są niebezpieczne zarówno ze względu na ich ogniste ataki bezpośrednie, jak i z powodu toksycznych oparów, które są przez nie wydychane w kierunku przeciwników.

Gdy umierają, rozpadają się, tworząc odrażającą stertę dymiącej czarnej mazi. Gehenny to raczej bezmyślne potwory, zwykle atakujące wszystko, co szybko rusza się w zasięgu ich wzroku. Mają bardzo słabe zmysły, w związku z czym zdarza im się przeoczyć stworzenia, które się nie poruszają. Są spokrewnione z jeszcze bardziej niebezpiecznymi Molochami.

Ciekawostki

  • Nazwę "Gehenna" nosiła w starożytności dolina, która wyznaczała granice miasta Jerozolimy. W dolinie tej palono zwłoki przestępców, składowano śmieci i składano ofiary bogu Molochowi. Dla Żydów było to miejsce hańby i bałwochwalstwa. W Nowym Testamencie "Gehenna" pada z ust Jezusa 11 razy jako określenie piekła. Stąd bierze się nazwa plugawych potworów z Burham Springs.

Występowanie

Gehenny nie pojawiły się w żadnej z opublikowanych gier. Miały występować jedynie w anulowanym Van Buren.