FANDOM


Maxson - miasto założone w pobliżu głównej siedziby Bractwa Stali, jednocześnie jeden z pierwszych pięciu stanów Republiki Nowej Kalifornii.

Maxson mogło powstać pomiędzy rokiem 2162 a 2189. W 2189 r. miasto Maxson weszło w skład Republiki Nowej Kalifornii, uzyskując status stanu. W związku z tym Maxson otrzymało prawo do wyznaczenia swoich reprezentantów w Kongresie Republiki.

Czynnikiem sprzyjającym powstaniu Maxson było jego położenie. Miasto korzystało z ochrony zapewnianej przez Bractwo Stali. Maxson mogło też brać udział w zaopatrywaniu Bractwa w żywność oraz czerpać profity z działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez Bractwo. Prawdopodobnie w związku z tym w nazwie miasta uhonorowano Rogera Maxsona, założyciela Bractwa Stali.

Należy podkreślić, samo Bractwo Stali nie weszło w skład struktur władzy Republiki Nowej Kalifornii, zaś nawet od 2246 r. oba te podmioty mogły znajdować się w stanie wojny.

Występowanie

Maxson jest wspomniane w propagandowej broszurze RNK w Fallout 2 oraz w archiwach Cytadeli w Fallout 3.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.