FANDOM


Piekielna autostrada
Devil's Highway
Fallout 3
Wymagania:

Poziom 24, Karma jest różna od Bardzo złej

Ranki:

1

Efekty:

Zmienia Karmę na Bardzo złą.

Base id:

xx004c6d

 
Gametitle-FO3 BS
Gametitle-FO3 BS

Piekielna autostrada (ang. Devil's Highway) jest profitem w Fallout 3, dodanym przez dodatek Broken Steel.

Fallout 3

Po wybraniu profitu Równowaga karmiczna twoja Karma zostanie automatycznie zmieniona na bardzo złą.

Profit ten automatycznie zmienia Karmę na Bardzo złą.

Notatki

  • Mało przydatny profit, ponieważ obniżenie Karmy do wartości Bardzo złej łatwo można osiągnąć kradnąc lub włamując sie do cudzych terminali.
  • Jedyny powód, aby wybrać ten profit jest zdobycie osiągnięcia za złą Karmę na poziomie 30.

Za kulisami

  • Angielska nazwa tego profitu (Devil's Highway) jest odniesieniem do utworu AC/DC Highway to Hell, podobnie jak przeciwny profit Schody do nieba (ang. Escalator to Heaven) odnosi się do utworu Led Zeppelin Stairway to Heaven.
Profity w Fallout 3
Broken Steel (DLC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.