FANDOM


 
Gametitle-FO1
Gametitle-FO1

Opis zadania

Zadanie polega na rozmowie z rolnikiem Curtisem, którego możemy znaleźć we wschodniej części Cienistych Piasków. Podczas rozmowy należy zasugerować mu ulepszoną metodę uprawy roślin. Zadanie możemy wykonać gdy mamy umiejętność Nauki ścisłe na poziomie co najmniej 40%.

Nagroda