FANDOM


Nota: Projekty, Wyciąg kwartalny Od: ppk, dr Charles Curling Korpus Chemiczny Stanów Zjednoczonych Do: Gabinet Temat: Projekt bliski osiągnięcia pełnego stanu gotowości.

Mam zaszczyt i przywilej ogłosić, iż wkroczyliśmy w finalną fazę Projektu. Po latach pracy udało nam się wyizolować najtoksyczniejsze składniki wirusa F.E.V. Część ostatnio zdekodowanych informacji zdobytych w opuszczonym kompleksie wojskowym, zlokalizowanym na stałym lądzie okazała się przełomowa w toku naszych badań.

Udało nam się stwierdzić, iż wirus F.E.V. nie był pierwotnie zaprojektowany jako czynnik służący do stworzenia rasy super-żołnierzy. Początkowo, jak się wydaje, F.E.V. został skonstruowany jako zjadliwa toksyna. Dopiero jakiś czas później podjęto próby manipulacji kodu wirusa w celu zmiany jego charakteru.

Cofając się nieco w swoich badaniach, oraz przy pomocy dodatkowych informacji zawartych w zapiskach z bazy wojskowej, udało nam się zamienić naszą wersję F.E.V. (F.E.V. Curling-13) w znacznie bardziej toksyczny środek.

Końcowe testy, przeprowadzone na potomkach mieszkańców krypt, pochodzących z wioski "Arroyo", wykazały stuprocentową śmiertelność, z większością zejść występujących w ciągu godziny po wystawieniu na działanie 0.0001% roztworu aerozolowego. Nieco odmiennie reagowały obiekty z Krypty 13, doznając wylewu krwi do mózgu i drgawek w ciągu pierwszej godziny po zakażeniu, z następującą śmiercią, jednak nie wcześniej, niż po następnych 14 godzinach.

W obu przypadkach poziom toksyczności F.E.V. jest wystarczający do zapewnienia pełnego "wyczyszczenia" terenu z wszelkich istot żywych. W chwili obecnej ilość F.E.V. Curling-13, którą jesteśmy w stanie uwolnić, daje 95% prawdopodobieństwo osiągnięcia 0.00007% przeciętnego nasycenia. Chociaż w Korpusie panuje powszechna zgoda co do tego, iż wystarczyłoby to do pełnego sukcesu Projektu, uważamy, że warto poczekać, aż zgromadzimy wystarczająco dużo toksyny F.E.V., aby osiągnąć zakładane nasycenie 0.0001% i 99.5% pewności unicestwienia.

Obecny poziom produkcji F.E.V. Curling-13 daje gwarancję, że osiągniemy wymaganą ilość 63 tys. litrów w ciągu sześciu tygodni.

Gratulacje, panie i panowie, długie lata ciężkiej Niech Bóg błogosławi Amerykę.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.