FANDOM


Radio Amerykańskiej Republiki Ludowej - chińskie radio propagandowym, którego można posłuchać przy fabryce Mama Dolce's na północ od cmentarza w Arlington. Wewnątrz Mama Dolce's można znaleźć pamiętnik byłego prowadzącego Radia Amerykańskiej Republiki Ludowej.

Występowanie

Radio Amerykańskiej Republiki Ludowej występuje jedynie w Fallout 3.
Sygnały radiowe w Fallout 3