FANDOM


"Zrekrutuj Iana"

Fo1 Ian

Opis zadania

Zadanie polega na rekrutacji Iana do naszej drużyny. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy z nich to zapłacenie ok. 100 kapsli Ianowi, a drugi (pod warunkiem iż mam wysoką retorykę) to zapewnienie Ianowi udziału w zyskach, czyli podzielenie się z nim łupami.

Nagroda