FANDOM


Schody do nieba
Escalator to Heaven
Fallout 3
Wymagania:

Poziom 24, Karma jest różna od Bardzo dobrej

Ranki:

1

Efekty:

Zmienia Karmę na Bardzo dobrą.

Base id:

xx004c6f

 
Gametitle-FO3 BS
Gametitle-FO3 BS

Schody do nieba (ang. Escalator to Heaven) jest profitem w Fallout 3, dodanym przez dodatek Broken Steel.

Fallout 3

Po wybraniu profitu Równowaga karmiczna twoja Karma zostanie automatycznie zmieniona na bardzo dobrą.

Profit ten automatycznie zmienia Karmę na Bardzo dobrą.

Notatki

  • Mało przydatny profit, ponieważ podwyższenie Karmy do wartości Bardzo dobrej łatwo można osiągnąć składając datek w kościele (2000 kapsli - z maksymalnej wartości Bardzo złej do maksymalnej wartości Bardzo dobrej).
  • Jedyny powód, aby wybrać ten profit jest zdobycie osiągnięcia Mesjasz za dobrą Karmę na poziomie 30.

Za kulisami

  • Angielska nazwa tego profitu (Escalator to Heaven) jest odniesieniem do utworu Led Zeppelin Stairway to Heaven, podobnie jak przeciwny profit Piekielna autostrada (ang. Devil's Highway) odnosi się do utworu AC/DC 'Highway to Hell.
Profity w Fallout 3
Broken Steel (DLC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.