FANDOM


Spowiednik Cromwell - lider kultu zwanego Dziećmi Atomu, który ma swoją siedzibę w Megatonie. Zazwyczaj stoi przy bombie modląc się i prawiąc kazania w napromieniowanej wodzie.

Biografia

Urodził się w 2233 roku. Gdy miał niespełna 20 lat przyjechał do Megatony. Pozwolono mu zostać dzięki błogosławieństwu swojego kościelnego poprzednika.

Gdy jego mentor zmarł, Cromwell został liderem kultu. Nigdy nie wspomina o swojej żonie, Mayi, która także jest członkinią sekty.

Ciekawostki

  • Nawet gdy Przybysz z Krypty 101 rozbroi bombę, Spowiednik Cromwell dalej będzie stał przy ładunku, a gdy spyta się go o nią, nie będzie mówił nic ciekawego, zupełnie jakby nie zauważył.
  • Nie wiadomo dlaczego Cromwell jeszcze nie umarł z napromieniowania stojąc w wodzie otaczającej bombę. Nawet zachęca publiczność do picia wody w swoich kazaniach.

Występowanie

Spowiednik Cromwell występuje w Fallout 3 oraz Fallout Shelter.

Megatona