FANDOM


Icon disambig
Strona ujednoznaczniająca
To jest strona ujednoznaczniająca — pomoc nawigacyjna zawierająca listę stron, które dzielą ten sam tytuł.
Jeśli link w artykule przekierował cię tutaj, możliwe, że chcesz zawrócić i zmienić go tak, aby kierował bezpośrednio do pożądanej strony..


Szczury są jednym z niewielu gatunków istot w post-nuklearnym świecie który został podzielony na rodzimy gatunek niezmutowany i kilka odmian zmutowanych gatunków


Zmutowane odmiany szczurów: