FANDOM


{100}{}{Bardziej naukowe podejście pozwoliłoby ci na wydobycie
    z tego terminala większej ilości informacji.}
{101}{}{Ten terminal odpowiada za zapasy i funkcje schronu
    oraz wykonuje rutynowe prace administracyjne.}
{102}{}{Terminale na tym poziomie kontrolują temperaturę i ciśnienie
    oraz odpowiadają za utrzymanie laboratorium medycznego.}