FANDOM


{100}{}{Widzisz Komputer Kontrolny Kadzi.}
{101}{}{Brak dostępu.}
{102}{}{Pozwolenie na dostęp. Komenda?}
{103}{}{Wyświetl kody zabezpieczeń.}
{104}{}{Przeszukaj zapisy.}
{105}{}{Podłącz się do komputerów medycznych.}
{106}{}{Postaw bazę w stan alarmu.}
{107}{}{17652-1028-1285362}
{108}{}{67209-5574-7805564}
{109}{}{55658-8678-1251533}
{110}{}{31914-1041-1251514}
{111}{}{53478-2565-7763929}
{112}{}{44309-3674-1254730}
{113}{}{[Spróbuj obejść firewalla, aby uzyskać dostęp do danych]
    Wyświetl tablicę szyfrów kodów zabezpieczeń.}
{114}{}{Wykonuję 17652-1028-1285362}
{115}{}{Wykonuję 67209-5574-7805564}
{116}{}{Wykonuję 55658-8678-1251533}
{117}{}{Wykonuję 31914-1041-1251514}
{118}{}{Wykonuję 53478-2565-7763929}
{119}{}{Wykonuję 44309-3674-1254730}
{120}{}{[Udało ci się uzyskać dostęp do tablicy szyfrów.] Komenda?}
{121}{}{17652-1028-1285362 zainicjuj cichą sekwencję samozniszczenia za 1 minutę}
{122}{}{67209-5574-7805564 zainicjuj sekwencję samozniszczenia za 30 sekund
    i postaw bazę w stan alarmu}
{123}{}{55658-8678-1251533 postaw bazę w stan alarmu}
{124}{}{31914-1041-1251514 zainicjuj cichą sekwencję samozniszczenia za 3 minuty}
{125}{}{53478-2565-7763929 zainicjuj sekwencję samozniszczenia za 3 minuty
    i postaw bazę w stan alarmu}
{126}{}{44309-3674-1254730 natychmiastowe samozniszczenie}
{127}{}{Niewłaściwa komenda. Koniec sesji.}
{128}{}{Zdefiniuj zapisy, które chcesz przejrzeć.}
{129}{}{Grey}
{130}{}{Boyarsky}
{131}{}{Maxson}
{132}{}{Anderson}
{133}{}{Wczytać zapisy Richarda Greya?}
{134}{}{Tak.}
{135}{}{Wróć do menu głównego.}
{136}{}{Wczytać zapisy kapt. Maxsona?}
{137}{}{Tak.}
{138}{}{Wróć do menu głównego.}
{139}{}{Nieoczekiwany koniec linii. Napotkano błędne dane. Komenda?}
{140}{}{Komenda?}
{141}{}{Połączenie udane. Czekam na komendę.}
{142}{}{Jaki jest obecny stan pacjentów?}
{143}{}{Obecny status pacjentów: Grupa FEV #23872-A składa się z czterech okazów męskich
    i dwóch żeńskich. Wszystkie okazy zostały wystawione na działanie FEV.
    Oznaki życia w normie. Postepy wirusa na wszystkich okazach wynoszą około 50%.
    Pełna transformacja spodziewana w ciągu 12 godzin.}
{144}{}{chyba coś się dzieje z jednym z pacjentów. Czy mogę coś zrobić?}
{145}{}{Pacjent cierpi na arytmię. Wyświetl opisy stanu pacjentów.}
{146}{}{Dostępne możliwości:}
{147}{}{Opis stanu poszczególnych obiektów.}
{148}{}{Wyłączenie systemów podtrzymywania życia.}
{149}{}{Zwiększenie dawki oryginalnego DNA obiektów do 100%.}
{150}{}{Wylogowanie.}
{151}{}{Proszę wpisać kod autoryzacji.}
{152}{}{Kod 3578X287A.}
{153}{}{Z876342BCD}
{154}{}{Alfa Delta 287 Fokstrot}
{155}{}{[Spróbuj włamać się do komputera]}
{156}{}{Błędny kod autoryzacji. Komenda?}
{157}{}{Przyjęto kod autoryzacji. Proszę czekać. Wczytuję dane. Gotowość do wykonania komend.}
{158}{}{Wyłącz systemy podtrzymywania życia grupy FEV #23872-A.}
{159}{}{Zwiększ dawkę oryginalnego DNA wszystkich okazów do 100%.}
{160}{}{Pozwolenie dostępu. Plik którego pacjenta chcesz zbadać?}
{161}{}{Plik pacjenta #23869.}
{162}{}{Plik pacjenta #23870.}
{163}{}{Plik pacjenta #23871.}
{164}{}{Plik pacjenta #23872.}
{165}{}{Plik pacjenta #23869. Okaz: Męski. 25 lat. Poziom napromieniowania: 40.
    Zaawansowanie FEV: 50%. Ilość oryginalnego DNA: 50%. Oznaki życia w górnych partiach normy.}
{166}{}{Wyświetl plik innego pacjenta.}
{167}{}{Plik pacjenta #23870. Okaz: Męski. 23 lata. Poziom napromieniowania: 15.
    Zaawansowanie FEV: 60%. Ilość oryginalnego DNA: 40%. Oznaki życia w normie.}
{168}{}{Plik pacjenta #23781. Okaz: Żeński. 20 lat. Poziom napromieniowania: 10.
    Zaawansowanie FEV: 55%. Ilość oryginalnego DNA: 45%. Oznaki życia w normie.}
{169}{}{Plik pacjenta #23782. Okaz: Męski. 26 lat. Poziom napromieniowania: 35.
    Zaawansowanie FEV: 60%. Ilość oryginalnego DNA: 40%.
    Oznaki życia powyżej normy, ale w rozsądnych granicach.}
{170}{}{Czy na pewno chcesz wyłączyć systemy podtrzymywania życia grupy FEV #23872-A?}
{171}{}{Grupa FEV #23872-A odłączona. Komenda?}
{172}{}{Tak.}
{173}{}{Nie.}
{174}{}{Czy na pewno chcesz zwiększyć dawkę? Spowoduje to wyłączenie auto korekcji.}
{175}{}{Zwiększam dawkę oryginalnego DNA do 100%. UWAGA: wyłączono auto korekcję.}
{176}{}{Udało ci się amusić komputer do wyświetlenia ekranu interfejsu.}
{177}{}{Próbujesz skorzystać z komputera,
    ale nie udaje ci się wyciągnąć z niego żadnych przydatnych informacji.}
{178}{}{Próbujesz skorzystać z komputera, ale ten system jest zbyt skomplikowany,
    aby go łatwo rozgryźć. Próbuj dalej.}
{179}{}{Eksplozja niszczy kamputer kontrolny. Bez zarządazania system
    z pewnością wkrótce wymknie się spod kontroli.}
{180}{}{Przesuwasz kartą bezpieczeństwa po czytniku terminala.
    Terminal ożywa i wyświetla niekodowany obraz.}
{181}{}{[Wyjdź z systemu]}
{200}{}{Zauważasz, że główny panel naprawczy został usunięty,
    ujawniając delikatne wnętrzności komputera.}

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki