FANDOM


Wyzwanie Nuka-Coli - zadanie poboczne w Fallout 3.

Opis zadania

Sierra Petrovita jest wielką fanką Nuka-Coli. Prowadzi nawet swoje własne muzeum. Prosi gracza o odszukanie 30 butelek unikatowej Nuka-Coli Quantum, za każdą oferuje sporą sumę kapsli.

Opis przejścia

Wycieczka

W Girdershade idziemy do Sierry Peterovity, która oprowadza bohatera po muzeum Nuka Coli i zachęca aby wziąć w niej udział. Po wycieczce zleca nam zadanie aby przynieść jej 30 butelek Nuka Coli Qauntum rozsianych po pustkowiach.

Zdobycie Nuka Coli Quantum

Zobacz też: Nuka-Cola Quantum

Może nam to ułatwić profit chemik kwantowy (dostępny po instalacji dodatku Broken Steel), gdyż za każde 10 butelek Nuka Coli dostajemy 1 butelkę Quantum więc wystarczy 300 butelek Nuka Coli, która jest praktycznie wszędzie.

Gdy pogadamy z Sierrą, informuje że na południowy wschód jest fabryka Nuka-Coli. Gdy znajdziemy się na terenie biur spotkamy robota Milo, który myśli że jesteśmy pracownikiem i będzie chciał nas zidentyfikować.

Jeśli ma się profit Ekspert robotyki można się identyfikować bez żadnych problemów. W głównym terminalu przeczytamy, że 3 dostawy Quantum zostały wysłane do Super Duper Marketu, Paradise Falls, oraz do marketu w Old Olney.

Alternatywny sposób

Po rozmowie z Sierrą jej sąsiad a zarazem chłopak Ronald Laren, chcąc jej zaimponować proprosi o przyniesienie mu Quantum a po użyciu umiejetności retoryka, zaoferuje 80 kapsli za jedną butelkę.

Nagroda

  • Schemat Nuka granatu
  • Dobra lub zła karma
  • 1200 lub 2400 kapsli